Provincie beoordeelt plannen voor nieuw Regenboogstadion

Een delegatie van het stadsbestuur en clubverantwoordelijken van voetbalvereniging Zulte-Waregem zaten vorige donderdag rond de tafel in Brugge met de provinciale dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. Daarop werden de plannen verdedigd voor de uitbouw van het Regenboogstadion. Al blijven we in het duister tasten omtrent de voorziene omvang van de nieuwe plannen in het Regenboogstadion, dan is het toch duidelijk dat de ingreep op de hele site omvangrijker blijkt te zijn dan aanvankelijk werd vooropgesteld. De activiteiten zouden verder gaan dan loutere sportwedstrijden. Vandaar dat deze plannen meer studiewerk vereisen door de Provinciale Diensten, die de plannen ook moet toetsen aan de structurele uitbouw van deze site en nakijken in hoever de randactiviteiten conform zijn met alle richtlijnen terzake.

Het stadsbestuur heeft alvast de procedure ingezet om de uitgebreide plannen voor het Regenboogstadion in te passen in het Provinciale structuurplan. Daarvoor is opdracht gegeven aan de intercommunale Leiedal om zich dringend te buigen over het dossier van de renovatie en de brede exploitatie van het voetbalstadion. De studie en de afsluitende bespreking achteraf met de Provinciale Diensten moet meer duidelijkheid brengen over de mogelijkheden om in en rond het stadion ook andere activiteiten te ontwikkelen, over de procedure en het tijdschema. De voetbalvereniging denkt immers ook aan de uitbating van hotel en seminarieruimten. Belangrijk is zeker dat de provincie zich kon vinden in het voorstel om er een samenwerking tussen openbaar bestuur en de privé van te maken. Als alles naar wens verloopt kan een definitief advies van de provincie verwacht worden tegen februari volgend jaar. Tot dan blijven de investeerders in het ongewisse over de mogelijke uitvoering van hun plannen.

De ambitieuze plannen van het clubbestuur met het Regenboogstadion, krijgen de laatste weken serieuze tegenwind van wat een “anonieme bron” wordt genoemd. Die wil een debat op gang brengen omdat volgens zijn opvatting “de ondergang van Zulte-Waregem dreigt”. Hij zou ook voorbereidingen aan het treffen zijn om een actiecomité ‘Red Zulte-Waregem’ op te starten. De geplande investeringen zouden volgens deze ‘anonieme bron’ de club opnieuw ten gronde richten. Voorzitter Willy Naessens en algemeen manager Vincent Mannaert hebben intussen al gereageerd en de uitlatingen over een doemscenario proberen te ontkrachten.

Volgens het doemscenario zorgt de geplande uitbreiding en vernieuwing van het Regenboogstadion voor nervositeit bij een deel van de entourage van het bestuur, die nu zelfs plannen laat uitlekken. Daarin is te zien dat het stadion een u-vormige kuip wordt met 13.500 zitjes. Camping Regenboog zou plaats moeten ruimen voor appartementen. Het bestuur van Zulte Waregem, de stad en een aantal private investeerders willen het Regenboogstadion omtoveren tot een moderne voetbaltempel met 13.500 zitjes, goed voor een geraamde kostprijs van 25 miljoen euro.

Volgens de anonieme bron zouden er tijdens thuiswedstrijden gemiddeld tienduizend supporters moeten opdagen om alles rendabel te houden. “Dat is onmogelijk. Het stadion raakt nu al niet vol tijdens toppers zoals tegen Standard. We moeten ook rekening houden met het sportieve luik. Stel je maar eens voor dat Zulte Waregem één van de eerstkomende jaren naar tweede klasse zou degraderen. Ik ben pro Zulte Waregem en zal dat altijd blijven, maar ik vind dat het bestuur alle zin voor realiteit verloren heeft."

De uitgelekte plannen van een architectenbureau tonen aan dat de vernieuwing en uitbreiding van het Regenboogstadion inderdaad steeds grotere vormen aanneemt. De atletiekpiste verdwijnt, waardoor het veld verlengd en verbreed kan worden. De twee huidige tribunes worden comfortabeler ingericht met in de hoofdtribune zelfs nieuwe loges waarvan de vensters kunnen openschuiven om wedstrijden vanop een soort balkon te volgen. Uit de plannen blijkt verder dat de club het stadion wil laten dichtbouwen aan de kant van de stadionvijver en de Zuiderlaan in een u-vorm door een nieuwe tribune te laten optrekken en alle tribunes te laten overspannen door een nieuw dak. Verder wijzen de plannen uit dat camping Regenboog wel degelijk moet wijken voor flats, terwijl er aan de kant van de stadionvijver onder andere ruimte wordt vrijgehouden voor een hotel en andere zaken zoals mogelijk een restaurant, een fanshop en een bowling.

Volgens de anonieme bron heerst er ook verdeeldheid binnen het stadsbestuur, maar dat wordt ook met klem ontkend door burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Het schepencollege zit op één lijn wat de plannen met het Regenboogstadion betreft, al mag het wel niet ten koste gaan van de inwoners van Waregem. We wachten nu voorlopig de gesprekken met de provinciale stedenbouwkundige diensten af omdat we eerst zeker willen weten wat de mogelijkheden zijn", aldus Vanryckeghem.

Volgens algemeen manager Mannaert is het initiatief tot renovatie van het stadion niet alleen nodig, maar het wordt uitdrukkelijk én unaniem gesteund door het bestuur van de club en de supportersraad. Het huidige stadion voldoet immers nauwelijks nog aan de steeds strenger wordende infrastructurele reglementeringen en de noden van supporters en commerciële partners. Voorzitter Naessens stelt dat Zulte Waregem geen enkel financieel risico neemt met zijn plannen om een nieuw stadion te bouwen. De 25 miljoen euro die nodig zijn om het totale project te financieren, komt van privé-partners uit de industrie. De financiële uitgaven van Zulte Waregem beperken zich tot investeringen in spelers, in opleiding en in de medische omkadering. Meer niet.

De stelling dat er 10.000 supporters nodig zijn om alles rendabel te houden, krijgt van Naessens het antwoord dat niet alle inkomsten komen uit de ticketverkoop. “De supporters zijn heel belangrijk voor ons, maar ook de sponsors brengen een flinke duit in het zakje en vergeet niet dat onze club ook mooie inkomsten puurt uit de verkoop van spelers die hier ontbolsterd zijn. Salou en Dupré zijn daarvan twee goede voorbeelden. Dat het stadion niet gevuld raakt, is normaal. Er zijn nu eenmaal een aantal plaatsen die we praktisch niet meer verkocht krijgen omdat de supporters vanaf die plek te weinig te zien krijgen en daar ook niet meer willen zitten of staan. Dat is de uitleg. In een vernieuwd stadion zullen alle plaatsen een goede zichtbaarheid bieden.”

Bron: http://blog.seniorennet.be/wareber2/

Reacties

Test

test

.

Nog een tweede testje

.

Hallo, dit is een test. Gelieve deze reactie te negeren. Hallo, dit is een test. Gelieve deze reactie te negeren. Hallo, dit is een test. Gelieve deze reactie te negeren. Hallo, dit is een test. Gelieve deze reactie te negeren.