AZW-jeugdwerking - Jeugdsportbeleidsplan

JEUGDWERKING Atletiek Zuid West vzw

Atletiek Zuid West is - zonder pretentieus te zijn – één van de grootste atletiekverenigingen in Vlaanderen…en daar zijn we fier op. Een heel belangrijk deel (63%) daarvan is de jeugdwerking met haar jeugdbestuur en haar jeugdtrainers. De ± 400 atleten staan onder begeleiding van een hele ploeg trainers, die op hun beurt geruggesteund worden door een hardwerkend bestuur.
Over wie we zijn, wat we bieden, hoe wij trainen en alle verdere info i.v.m. onze AZW-jeugdwerking kan je in deze infofolder vinden.

Sportieve groeten,
De trainers en het bestuur van Atletiek Zuid West

JEUGDSPORTBELEIDSPLAN Atletiek Zuid West vzw

Doelstelling – Waarom ?
Kinderen een gezond en plezierig tijdverdrijf aanbieden, waarin ze hun sociale vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.
Kinderen opleiden tot volwassen atleten m.a.w. hen geduldig voorbereiden (op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak) voor het beoefenen van atletiek van jonge leeftijd tot volwassen leeftijd

Visie van de club – Hoe ?
DE ATLEET STAAT CENTRAAL

Plezier
Het is belangrijk dat de jonge atleten zich amuseren. Bedoeling is om van onze training een sociaal gebeuren te maken, waarin jongeren een kennissenkring opbouwen en waar vrienden kunnen worden gemaakt.
We willen proberen ervoor te zorgen dat niet de concurrentie belangrijk is, maar wel de vriendschap. Dit kan door geen druk te leggen naar resultaten toe.
We willen onze atleten steunen en vertrouwen geven door hen aan te moedigen, en door een positieve coaching.

Luisteren en bereikbaar zijn
Onze trainers moeten in staat zijn om aandacht te besteden aan de atleten, en hen op pedagogische manier opvangen. Ze moeten oog hebben voor spanningen in de groep en in staat zijn deze op te lossen.
Onze trainers moeten aanspreekbaar zijn voor zowel de atleten als voor hun ouders.
Ook zorgen we ervoor, dat naast onze trainers nog andere personen in de jeugdwerking aanspreekbaar zijn indien atleten met hun probleem niet bij de trainer terecht kunnen. Daarvoor is er in de afdeling Waregem en Zwevegem telkens een vertrouwenspersoon aangeduid.

Leerplan
Bij onze jeugd is het de bedoeling om hen een zeer uitgebreide, algemene opleiding te geven, die hen toelaat om ook op oudere leeftijd sport te beoefenen.
De trainingen bevatten een brede waaier aan oefeningen, die alle takken van de atletiek bestrijken. Op jonge leeftijd zal nog niet naar een specifieke proef in de atletiek worden toegewerkt. Deze specialisatie zal pas op latere leeftijd worden gekozen. Deze algemene opleiding zal onze atleten zelfs toelaten om naar andere sporten over te stappen, indien men de atletiek vaarwel zegt.

Oefenstof
Speels : Vooral bij de jongste atleten van onze club wordt gekozen voor oefenvormen in spelstijl. Deze oefenvormen zullen echter de basis vormen voor het verder beoefenen van onze sport.
Uitdagend : aangepast aan het niveau van de groep
Gevarieerd : alle aspecten van de atletiek moeten aan bod komen en de basisvaardigheden moeten op verschillende manieren worden aangebracht.
Doelgericht : de oefenvormen moeten tot doel hebben de atleten de algemene basisvaardigheden en de grondbeginselen van de atletiek bij te brengen, zoals daar zijn snelheid, reactievermogen, coördinatie, lichaamsstabiliteit en – evenwicht, uithouding.
Gezond : onze trainingen zullen op een weldoordachte manier worden gegeven, en ervoor zorgen dat de gezondheid van onze atleten niet in het gedrang komt.

Leerproces
Door onze trainingen beogen we dat de atleten hun eigen mogelijkheden leren kennen, en hun grenzen leren verleggen.
We zullen hen leren om problemen bij het beoefenen van de atletieksport te erkennen en hen helpen deze op te lossen, maar ze ook stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken.
Wedstrijdbesprekingen verlopen in een positieve sfeer, waarbij de trainers evenwel niet nalaten de atleet te wijzen op werkpunten, die door aangepaste training kunnen verbeterd worden.

Evaluatie
Men zal de atleten opvolgen en erop toezien dat het kind zich amuseert op de training en voldoening heeft in het beoefenen van zijn sport
Verder zal men er ook op toezien of de atleet vorderingen maakt in zijn ontwikkeling als atleet.

Houding/gedrag
Fairplay steeds hoog in het vaandel dragen.
Beleefdheid en respect voor medeatleten, trainers, verantwoordelijken van de club, juryleden, supporters.
Respect hebben voor het materiaal van de club, dat hen ter beschikking wordt gesteld.
Bij het deelnemen aan een wedstrijd en bij een podiumceremonie steeds de clubtrui dragen.
Blessures steeds onmiddellijk melden aan trainer of ploegafgevaardigde en een document voor schadeaangifte opvragen.

Indeling
Bij de jeugd gebeurt de indeling op basis van de kalenderleeftijd (categorieën). Deze indeling bestaat uit de groep van benjamins, pupillen en miniemen.
Na onderling overleg tussen de trainers kan beslist worden om een atleet naar een andere groep te laten doorschuiven, indien dit voor de verdere ontwikkeling van de atleet noodzakelijk zou blijken te zijn.

Panathlonverklaring
Onze club heeft de Panathlonverklaring ondertekend. Deze houdt in de alle kinderen hebben het recht :
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden.
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Het jeugdbestuur van Atletiek Zuid West vzw